DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN NHÙNG 6

Thực trạng quản lý và công nghệ xử lý nước thải rửa xe tại Việt Nam.
Theo Cục kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường, Việt Nam có khoảng 43 triệu xe máy, hơn 2 triệu ô tô lưu hành và không ngừng tăng lên mỗi ngày;

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận