thietbitachdau

Bể tách dầu công nghiệp cơ khí

Còn hàng

Liên hệ

Hiện nay, trên thị trường sử dụng phổ biến là các bể ba ngăn để xử lý nước thải nhiễm dầu cho các nhà xưởng, trạm xăng và kho xăng dầu. Nhưng bể ba ngăn chỉ xử lý được phần lắng bùn thải hay gom phần nhỏ lượng dầu thải ra.

Để xử lý được hầu hết lượng dầu thải, người ta phải xây dựng thêm hệ thống thu gom nước thải, xây dựng đường ống, vận chuyển về trạm xử lý trung tâm, sử dụng máy tách dầu ly tâm, công việc xử lý như vậy rất tốn kém đặc biệt việc vận hành lại khá phức tạm phát sinh thêm chi phí.

Nhận biết thấy nhu cầu thiết yếu cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu tại nguồn giải quyết các yêu cầu trên, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam đã nghiên cứu, đưa ra áp dụng rộng Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu hợp khối. Thiết bị xử lý nước thải hợp khối có khả năng xử lý một cách triệt để các loại nước thải bị nhiễm dầu để đạt theo quy chuẩn QCVN 29:2010/BTNMT như các loại nước thải tại các trạm xăng dầu, nước thải kho xăng dầu...

Hệ thống Module xử lý nhiễm dầu hoạt động theo hai cơ chế chính:

-         Cơ chể tuyển: Tuyển nổi (hệ thống được thiết kế các vách đảo chiều dòng nước cùng bộ lọc MF)

-         Cơ chế hóa lý: Lọc hấp phụ

Nội dung Thông tin thanh toán
Nội dung Hướng dẫn mua hàng

84942226986